Over KB KENNiscentrum

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaarde en gedegen oplossing.

Het wordt uitgevoerd en onderhouden volgens Europese standaard normeringen en is toepasbaar op vrijwel elke betonconstructie.

Kathodische bescherming is daarnaast vooral een “GROEN” milieuvriendelijk alternatief voor conventionele reparatie van beton. De hoeveelheid te transporteren en te verwerken bouwafval is aanzienlijk minder dan bij traditionele reparatie en doordat minder gesloopt wordt is de milieubelasting in de vorm van stof en lawaai eveneens sterk gereduceerd. Ook de overlast voor derden wordt door een kortere doorlooptijd gereduceerd. Daarnaast wordt herhaaldelijk repareren voorkomen en is de applicatie op langere termijn uiteindelijk prijstechnisch gezien ook aantrekkelijker. Reden te over dus om over te stappen op kathodische bescherming.