Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering.  Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop. 

Het KB-kenniscentrum verzorgt per jaar 4 bijeenkomsten (1 per kwartaal; op een maandagmiddag), waarin onder meer technische bijdragen en presentaties worden verzorgd door de deelnemers. Daarnaast organiseert het KB-kenniscentrum symposia en lezingen en brengen werkgroepen verslagen en publicaties uit (onder meer in de vorm van KB-kennisdocumenten).

U kunt deelnemer worden van het KB-kenniscentrum. U vult daartoe bijgaand Aanmeldingsformulier in en stuurt deze ondertekend op naar info@KB-kenniscentrum.nl. De kosten voor deelname bedragen op jaarbasis € 500,= 

Aanmeldingen worden door het bestuur beoordeeld en binnen 3 maanden wordt er contact met u opgenomen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tot deelname kunnen voldoen, zullen wij u informeren waarom wij uw verzoek niet kunnen honoreren.