PUblicaties

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaardde en gedegen oplossing.

De belangrijkste doelstelling van het kb-kenniscentrum is het delen en verbreden van de kennis op het gebied van kathodische bescherming van beton. Hier vindt u voor kathodische bescherming relevante normen, artikelen, state-of-the-art werkgroepverslagen en informatie die verstrekt is op de verschillende symposia die door het KB Kenniscentrum of haar partners worden gehouden.