Normen en CUR-aanbevelingen

Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.
Normen zijn niet verplicht, maar u kunt er vaak veel voordeel van hebben. Ook de overheid verwijst via de wet in een aantal gevallen naar normen. De normen waarnaar verwezen wordt vanuit de wetgeving geven een praktische invulling aan eisen die in de wet staan.

Op het gebied van bescherming en reparatie van beton en meer specifiek kathodische bescherming zijn verschillende normen en cur-aanbevelingen beschikbaar.

Net als een boek worden normen en cur-aanbevelingen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt men uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Derhalve vindt u hier enkel een verwijzing naar de voor kathodische bescherming van beton relevante normen en aanbevelingen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut en SBRCURnet.

NEN-EN-ISO 12696

Kathodische bescherming van staal in beton
NEN-EN-ISO 12696:2016

CUR-aanbeveling 45

Kathodische bescherming van de wapening in betonconstructies
CUR-aanbeveling 45

NEN-EN-ISO 15257

Kathodische bescherming - Competentie niveaus en certificatie van personeel betreffende kathodische bescherming - Basis voor certificatieschema
NEN-EN-ISO 15257:2017