KB Kennispublicaties

Het doel van het KB Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Om dit te bewerkstelligen zijn binnen het Kenniscentrum  diverse werkgroepen actief om nieuwe inzichten en ontwikkelingen in deze markt nader te beschouwen om te komen tot "state-of-the-art" kennispublicaties. 
De Kennispublicaties van het KB-Kenniscentrum zijn een weergave van de algemeen besproken punten en inzichten van de werkgroepen. De doelstelling hiervan is informatievoorziening van partijen betrokken bij het KB-Kenniscentrum. Als zodanig dient informatie uit deze publicatie met inzicht en voorbehoud te worden gebruikt. Kennispublicaties betreffen een moment-opname van de kennis en techniek, zoals die door de werkgroep op het moment van verschijnen begrepen werd. 

KB Kennispublicatie 2020.9

Levensduur van galvanische anodes
KB Kennispublicatie 2020.9

KB Kennispublicatie 2020.9

Ontwerp KB met galvanische anodes
KB Kennispublicatie 2020.9

KB Kennispublicatie 2019.12

ISO 15257 Competenties personen
KB Kennispublicatie 2019.12

KB Kennispublicatie 2019.1

Monitoring van KB-systemen voor wapening in beton
KB Kennispublicatie 2019.1

Monitoring KB van beton

Model Monitoringsovereenkomst
Model Monitoringsovereenkomst