ALGEMEEN

Betonschade komt voor in velerlei vormen veroorzaakt door omgevingsfactoren, materiaalfouten, constructiefouten en uitvoeringsfouten. Ook kan er mechanische schade ontstaan zijn als gevolg van brand of bijvoorbeeld aanrijdingen. Een van de eerste aanwijzingen dat er een schademechanisme het beton aanwezig is, is dat het oppervlak van het constructiedeel visueel verandert. Dit "schade kenmerk" kan een gevolg zijn van een of meerdere schade mechanismen.