Sensoren

Sensoren meten alle parameters die van invloed (kunnen) zijn op de kathodische bescherming van wapening in beton. De belangrijkste zijn potentiaalmetingen, weerstandmetingen en temperatuurmetingen in het beton.

ERE 20 referentie elektrode

 • Elektrode op basis van mangaan-dioxide (MnO2) voor montage in het beton.
 • Levensduur: circa 20 jaar

WE 10 referentie elektrode

 • Elektrode op basis van Zilver-Zilverchloride (Ag//AgCl) voor montage in het beton.
 • Levensduur: circa 20 jaar

Titanium electoden

 • Elektroden met als basis een titaniumdraad / -strip voorzien van Mixed Metal Oxyde (MMO) coating. Uitsluitend toe te passen als depolarisatie-sensor.
 • Levensduur: >100 jaar

Corrowatch multisensor

 • Deze sensor biedt de mogelijkheid (al of niet in combinatie met andere sensoren) tot het meten-/bewaken van vrijwel alle parameters in het beton. Geeft nauwkeurig aan wanneer wapeningscorrosie een aanvang neemt.
 • Toepassing: Alle relevante metingen in het beton waaronder corrosiesnelheidsmetingen volgens LPR (Lineaire Polarisatie Metingen) techniek

Multi Ring Electrode

 • Met deze sensor kan via een AC weerstandsmeting de weerstand in het beton worden gemeten. Tevens voorzien van een temperatuur sensor.
 • Toepassing: weerstandmetingen in het beton, het bepalen van een vochtprofiel in het beton alsmede temperatuur metingen.   

PT-100 temperatuur sensor

 • PT-100 sensoren meten via een omvormer automatisch of handmatig de temperatuur in het beton. Zij bestaan er in diverse uitvoeringen en kunnen ook worden ingestort tijdens nieuwbouw.
 • Basisprincipe: Een temperatuurverandering veroorzaakt een weerstandsverandering van de sensor.

Thermokoppel temperatuur sensor

 • Deze sensoren meten via een omvormer automatisch of handmatig de temperatuur in het beton. Zij bestaan in diverse uitvoeringen en kunnen ook worden ingestort tijdens nieuwbouw.
 • Basisprincipe: Een temperatuurverandering veroorzaakt een potentiaalverschil tussen twee vast met elkaar verbonden materialen.